انواع تسمه المسار و رویال و میتسوبیشی

ردیف

شرح

1 دینام ۸۳۵ المسار ۲۳۵۰۰۰﷼
2 دینام ۹۰۰ المسار ۲۳۵۰۰۰﷼
3 دینام ۹۲۵ المسار ۲۳۵۰۰۰﷼
4 کولر پراید آ۳۴ المسار ۲۹۵۰۰۰﷼
5 کولر آ۳۴ رویال ۳۹۰۰۰۰﷼
6 کولر آ۳۴ میتسوکو۳۸۰۰۰۰﷼
7 دینام ۸۵۵ و ۸۸۵ المسار شیاردار ۴۵۵۰۰۰﷼
8 دینام ۹۳۰ و ۹۴۵ المسار شیاردار ۴۵۵۰۰۰﷼
9 دینام ۱۲۵۳ و ۱۳۳۵ المسار شياردار ۶۹۰۰۰۰﷼
10 دینام ۱۵۶۵ شیاردار المسار ۹۶۰۰۰۰﷼
11 دینام ۱۵۷۵ شیاردار المسار ۹۶۰۰۰۰﷼
12 دینام ۱۶۶۵ شیاردار المسار ۹۶۰۰۰۰﷼
13 تایم پراید ۱۰۷ بوش ۱۴۵۰۰۰۰﷼
14 تایم پراید۱۰۷ میتسوبیشی ۱۳۵۰۰۰۰﷼
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23